Veilig sportklimaat en vertrouwenscontactpersoon

SV Kampong Squash streeft naar een veilig sportklimaat voor alle sporters en trainers. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Als spelers houden we ons aan de gedragscode zoals die door de SBN is opgesteld. Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, intimidatie of ongewenst lichamelijk contact worden niet getolereerd.

Voor iedereen die binnen onze vereniging onverhoopt toch te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, of die hier een vraag over heeft, is er een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. De VCP is er voor iedereen en is het aanspreekpunt voor signalen en preventie.

De VCP is er niet voor persoonlijke opvang of begeleiding. Als verdere opvang noodzakelijk is, zal dit – altijd met toestemming van de betrokkene(n) – plaatsvinden buiten Kampong Squash.

Ook de SBN heeft een Meldpunt Ongewenst Gedrag en als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt dit niet meteen bespreken met de VCP van Kampong Squash, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF-meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF-meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (0,10 euro per minuut).

De VCP voor Kampong Squash is Arianne Brouwer, te bereiken via het volgende emailadres: vertrouwenspersoon@kampongsquash.nl