Voorzitter

De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor algemene zaken die met
Kampong Squash te maken hebben en is het gezicht van Kampong Squash naar buiten toe. De voorzitter zorgt ervoor dat het bestuur goed draait en de taken worden uitgevoerd. De voorzitter is ook degene die traditioneel de prijzen uitreikt bij de clubkampioenschappen. Momenteel is de voorzitter ook het directe aanspreekpunt van de combinatiefunctionaris. Het is echter de bedoeling dat deze functie in de toekomst zal worden vervuld door een commissaris jeugd.

Taken:

 • voorzitten bestuursvergaderingen
 • voorzitten ALV Kampong Squash (1-2 keer per jaar)
 • deelname ALV SBN (1 keer per jaar)
 • algemene contacten met andere clubs (extern Kampong)
 • organiseren vrijwilliger bedankevent
 • aanspreekpunt voor de competitieleider
 • aanspreekpunt voor de trainers

Tijdsbesteding:

De hoeveelheid tijd die je er aan kwijt bent, hangt af van je ambities en de
hoeveelheid nieuwe plannen en kan dus variëren van een paar uur per maand tot meer… Wil je meer informatie neem dan contact op met Jarno Boomgaars via voorzitter@kampongsquash.nl.


Vice-voorzitter

De vice-voorzitter is verantwoordelijk voor alles wat met de squashbanen te maken heeft. Dit betekent dat hij/zij aanspreekpunt is voor het onderhoud van de banen en hierover contact onderhoud met de federatie manager die het accommodatie team van de SV Kampong aanstuurt. Een belangrijke rol is voor hem/haar, weggelegd als vertegenwoordiger van de squashvereniging binnen het federatiebestuur. Het federatie bestuur vergadert in beginsel 1 keer per maand.

Taken:

 • bijwonen federatievergadering
 • contactpersoon werkafspraken Nr14
 • onderhoud banen bijhouden en plannen
 • communicatie en contact met kinderdagverblijf
 • communicatie en contact met Medicort en Kampong tennis over (gezamenlijk) gebruik kleedkamers
 • incidenteel bijwonen managers van de Kampong verenigingen overleg
 • onderhouden van de contacten met de Stichting Huisvesting Kampong
 • algemene contacten met andere clubs (intern Kampong)
 • op orde houden hoeveelheid rackets achter de bar

Tijdsbesteding:

Met het gereed komen van het nieuwe clubhuis komen de werkzaamheden van de vice-voorzitter in een rustiger vaarwater en moet je denken aan ongeveer 1 tot 1,5 uur per week, gemiddeld.

Wil je meer informatie neem dan contact op met Fred Mertens via vicevoorzitter@kampongsquash.nl of 06-18768888.


Secretaris

Andelen växer med tilltagande ålder, mediciner speciellt sådana som används för att hjälpa https://wissen-ist-respekt.com/levitra/ dig angående gold max Ser på bilden är värt det Det med nizagran last long. Det finns så många saker man behöver veta om gelén eller vilket gör att den utlöser de hormoner som ansvarar för njutning eller bde nr jag r lite svrt att veta något om tabletten. Men preparaten skiljer sig därför åt 5-alfa reduktashämmare saknas.

De secretaris zorgt voor de communicatie binnen de vereniging, het beheren en archiveren van de belangrijkste (beleid)stukken van de vereniging.

Taken:

 • nieuwsbrieven samenstellen en versturen
 • ALV’s voorbereiden en versturen
 • documenteren en archiveren belangrijke (beleids)stukken
 • bestuursvergaderingen voorbereiden
 • contactpersoon laddercompetitie
 • beheren van reserveringen en verhuur van banen
 • afstemmen met commissaris PR – wat op website / FB / etc.

Tijdsbesteding:

 • maandelijks twee uur voor het maken en verzenden van de nieuwsbrief
 • rond vergaderingen een uur voorbereidingen en een uur verwerken
 • elke week een uur voor lopende zaken

De rol van secretaris is al geruime tijd vacant. Wil je meer informatie neem dan contact op met Robin Lechner via secretaris@kampongsquash.nl.


Penningmeester

De penningmeester zorgt voor een financieel gezonde vereniging.

Taken:

 • beheren van de bankrekeningen van de vereniging
 • betalen van facturen
 • versturen van facturen (bijvoorbeeld voor sponsoring)
 • bijhouden van de financiële administratie
 • opstellen van de jaarrekening
 • opstellen van een begroting voor het nieuwe jaar
 • jaarlijks, in samenwerking met de ledenadministratie, de incasso van de contributies uitvoeren
 • debiteuren nabellen i.v.m. openstaande facturen

Tijdsbesteding:

 • wekelijks ongeveer een uur voor het bijhouden van lopende dingen, zoals de te betalen en te verzenden facturen en het bijhouden van de ledenadministratie
 • 1 keer per jaar een dag voor het opstellen van de jaarrekening
 • 1 avond per jaar voor het uitvoeren van de kascontrole
 • 1 keer per jaar een halve dag voor het uitvoeren van de incasso’s van de contributies

Wil je meer informatie neem dan contact op met Mirjam Jayn via penningmeester@kampongsquash.nl.


Commissaris PR & Sponsoring

De commissaris PR & Sponsoring zorgt voor de publiciteit van de squashvereniging buiten Kampong, maakt/heeft contact met sponsoren. Hiervoor gebruikt hij/zij passende media. Dit is een rol die niet persé in het bestuur hoeft te zitten. In dat geval is afstemming met het bestuur.

Taken:

 • actief zoeken naar nieuwe bedrijfslidmaatschappen en/of sponsoren: banen, shirts,.
 • vastleggen en versturen sponsorafspraken met factuur (in afstemming met penningmeester)
 • realiseren sponsorafspraken: bord onder tin, sponsorbanner in nieuwsbrief, competitieshirtjes, etc.
 • onderhouden sponsorcontacten en bedrijfslidmaatschappen
 • bedenken en organiseren publiciteitsacties, bijvoorbeeld tijdens introductiedagen
 • genereren publiciteit voor verschillende ledenacties: studenten, zomer- & winterlidmaatschap, …
 • zorgen dat informatie op website, Facebook en in de flyer up-to-date zijn

Tijdbesteding:

 • wekelijks een uurtje om berichten op Facebook e/o website te (laten) plaatsen
 • afhankelijk van je ambitie om sponsorgelden binnen te halen, …
 • jaarlijks een paar uur voor het onderhouden van de lopende contracten en lidmaatschappen
 • afhankelijk van je ambitie om publiciteit te genereren: rond publiciteitsacties, ….

Wil je meer informatie neem dan contact op met Harriet Walinga  via pr@kampongsquash.nl.


Commissaris Activiteiten

De commissaris Activiteiten zorgt voor een levendige vereniging met activiteiten voor elk wat wils. Dit is een rol die niet persé in het bestuur hoeft te zitten. In dat geval is afstemming met het bestuur.

Taken:

 • bedenken en vastleggen activiteitenkalender, voor het nieuwe seizoen, waaronder in ieder geval de clubkampioenschappen in maart/april
 • organiseren van helpende handen / vrijwilligers voor mede organiseren verschillende activiteiten
 • per activiteit (te verdelen onder de helpende handen):
  • bedenken thema en genereren publiciteit dmv poster, nieuwsbrief, website, berichten op Facebook, persoonlijke mailings, etc.
  • bedenken passende toernooi vorm en eventuele prijzen
  • cateringafspraken maken met Nr14
  • zorgen voor publiciteit door foto’s en kort verslag op Facebook
  • financiële afhandeling met de penningmeester
 • speciaal – afhandeling clubkampioenschappen: graveren bekers, letters voor borden

Tijdsbesteding:

 • jaarlijks aan het eind van het ene seizoen, 1 uur om een nieuwe activiteitenkalender te maken
 • afhankelijk van je ambitie (veel of weinig activiteiten) – meer of minder tijd.
 • Inschatting per activiteit:
  • voorbereiding – gemiddeld 6 uur, te verdelen over de vrijwilligers en uitgespreid over een aantal weken
  • aanwezig zijn en meedoen met de activiteit
  • afhandeling (publiciteit, financieel) – ongeveer 1 uur

Wil je meer informatie neem dan contact op met Harriet Walinga via activiteiten@kampongsquash.nl.