Leden en niet leden kunnen online een baan reserveren bij Kampong squash. Kampong Squash kent ruime openingstijden: doordeweeks zijn de banen te reserveren van 8.30 tot 23.00, in het weekend van 8.00 tot 21.00 . Gebruik daarvoor de volgende link:

Om te reserveren op desktop: klik hier

Om te reserveren op mobiel: klik hier

Regels voor het online reserveren:

  • Leden hebben een eigen pasje om de banen te openen, niet-leden die een baan reserveren halen de pas en/of rackets op bij de bar in het clubhuis.
  • Je dient eenmalig akkoord te gaan met de reserveringsregels. Hierna kun je een account aanmaken en zal je zien dat het reserveren zich vanzelf wijst.
  • Draag de juiste schoenen (geen zwarte zolen)
  • Betaling: leden van Kampong squash hoeven niets te betalen bij het maken van een reservering. Wanneer je de reservering maakt om samen met een gastlid te spelen dient de gast wel te betalen. Degene die de reservering maakt krijgt dan het verzoek het bedrag voor het gastlid af te rekenen. Niet leden betalen via de reserveringsmodule.
  • Kampong squash zal de gegevens niet op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is i-Reservations b.v. (van baanreserveren.nl), dat wordt beschouwd als uitvoerder van Kampong squash, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Elke reservering staat voor één uur baangebruik, voor de avonden, met uitzondering voor de clubavond op woensdag kan vanaf 18.00 elke baan maximaal 2 aaneengesloten uren gereserveerd worden.
  • Als je lid bent van Kampong squash kun je doorspelen op dezelfde baan of op een baan die wel vrij is nadat je gereserveerd hebt. Is de baan waar je op speelt wel gereserveerd en zijn er geen andere banen meer vrij, dan moet je uiteraard de baan verlaten. Niet leden mogen de baan alleen gebruiken voor de gereserveerde tijd.
  • Woensdagavond is de clubavond voor leden met een kennismakingsabonnement, een senior lidmaatschap, studenten en jeugdleden. Op de clubavond kan niet gespeeld worden door dagleden en leden met een zomer of winter abonnement. Losse baanverhuur is op deze avond, vanaf 19.00 uur, niet mogelijk.
  • Keycard: als je lid wordt van Kampong squash meldt je je hier aan en krijg je een keycard toegestuurd. Vanuit baanreserveren.nl wordt een mail verzonden naar de ledenadministratie van Kampong squash. Die zendt dan een keycard over de post naar je toe, wanneer deze keycard in je bezit is vangt het abonnement aan.
  • Zomer en Winterabonnement: ben je lid van een andere Kampong vereniging dan hebben we aantrekkelijke winter- en zomerabonnementen .