Start inschrijving obligatielening “GEEF KAMPONG ENERGIE” 01-02-2017

Auteur: Martijn van Troost

          START INSCHRIJVING OBLIGATIELENING

“GEEF KAMPONG ENERGIE”

 

 

De bouw van ons nieuwe clubhuis is zichtbaar in volle gang en gaat voorspoedig. Het is een gigantisch project waar vele jaren van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan met alle Kampongverenigingen en externe partijen. Die brede betrokkenheid betreft niet alleen de inbreng voor het optimale ontwerp en inrichting, maar ook voor een degelijke financiering en exploitatie.

 

Een belangrijke ambitie is dat we een duurzaam clubhuis neerzetten, waarvoor we duurzame maatregelen gaan nemen. Zo kunnen de jaarlijkse energiekosten gereduceerd worden en de belasting op het milieu tot een minimum beperkt. Hierbij vraagt Kampong haar leden voor support om met elkaar de hiervoor benodigde gelden bijeen te brengen. Met deze gelden willen we duurzame maatregelen nemen die het clubhuis energiezuiniger maakt. In 2016 is al met succes een initiatief opgestart om binnen Kampong een obligatielening uit te geven om onder andere zonnepanelen (op het dak), LED-verlichting en andere duurzaamheidsmaatregelen in het nieuwe clubhuis te financieren.

 

Eind 2016 is dankzij grote inzet van o.a. Dick van Boven, Dirk Tijen, Diederik de Meester en Boudewijn Joosen, reeds het geweldige bedrag van ruim € 350.000 aan obligatieleningen opgebracht! Een prachtig resultaat en een teken dat we met Kampong tot grootse dingen in staat zijn. Door deze investering krijgt SV Kampong en haar verenigingen een lagere energierekening en uiteindelijk meer ruimte om te investeren in haar sportende leden.

 

Graag willen we alle Kampong-leden de kans geven zich tot 1 april 2017 in te schrijven op deze aantrekkelijke obligatielening. Het gaat om obligaties van nominaal € 1.000, met een rente van 4% op jaarbasis en een maximale looptijd van 10 jaar. Vanaf het vierde jaar zal jaarlijks een deel worden uitgeloot en daarnaast zal een programma worden voorgesteld waarbij deelnemers aan het obligatieplan op een fiscaal aantrekkelijke wijze hun obligaties kunnen schenken aan één van de Kampongverenigingen, ter versterking van hun eigen vermogen. Uiteraard volledig vrijwillig en ter discretie van de obligatiehouder; Federatie Kampong gaat er in haar meerjarenbegroting van uit dat alle obligaties volledig worden uitbetaald en dat kan (via de schenking) dan ook aan één van de aangesloten verenigingen.

 

In beginsel zijn nog 100 obligaties nominaal € 1.000 nodig om tot het doelbedrag van € 450.000 te komen, waarmee de doelstelling van een energie-neutraal clubhuis kan worden bereikt. Bij een hogere inschrijving kan overwogen worden enkele extra energiebesparende investeringen aan te gaan en het totaalbedrag aan uit te geven obligaties uit te breiden. Uiteraard onder de strikte voorwaarde dat SV Kampong de rente en aflossing daarvoor zonder problemen kan opbrengen.

 

In het kader van de eerste ronde is ook een governance structuur opgezet, met een van de Federatie onafhankelijke Stichting “Geef Kampong Energie” die als doel heeft om namens alle obligatiehouders het beheer en de administratie te voeren van de door de federatie van SV Kampong uitgegeven obligaties. Voorzitter is Machteld Derks, secretaris Jaap Smalbroek en penningmeester is Annet Biegelaar. Hierdoor is het ook mogelijk om in alle discretie deel te nemen aan de obligatieregeling, waarbij het bestuur van de Stichting Geef Kampong Energie de obligatiehouders vertegenwoordigt. 

 

Uitgebreide informatie kunt u vinden via deze link:

Link naar informatiememorandum

 

Het inschrijvingsformulier kunt u hier downloaden en kunt u sturen aan stichtinggke@gmail.com

Link naar formulier

 

Wij rekenen op de steun van onze leden en schrijf je snel in voor een obligatielening. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen per mail met stichtinggke@gmail.com

 

Namens de Federatie SV Kampong

Michiel Groenland, Penningmeester