Squashprogramma’s voor scholen

 

Squash is een van de gezondste sporten (o.a. gebaseerd op de calorie verbranding per tijdeenheid), kan het hele jaar beoefend worden, bevorderd hand en oog coördinatie, is modern en snel, en kan beoefend worden vanaf een jonge leeftijd. Squash is daarom voor scholen een geschikte sport om het bewegingsaanbod voor scholieren uit te breiden en om de verbinding tussen binnen en buitenschoolse activiteiten te versterken. Tevens past Squash perfect in het beleid van de overheid om de jeugd gezond en op gewicht te houden. Kampong Squash heeft de beschikking over een stedelijke combinatiefunctionaris (Martijn van Troost) die voor diverse activiteiten ingezet kan worden.

De combinatiefunctionaris zal activiteiten organiseren voor het gehele stedelijke gebied. Hierbij hebben wij als doelgroep kinderen uit het basisonderwijs die in groep 8 zitten en kinderen op het voortgezet onderwijs. Deze doelgroep is al zeer zelfstandig en kan (zo nodig) daarom zelfstandig of onder beperkte begeleiding naar de locaties komen waar wij onze activiteiten zullen organiseren. Daarbij kunnen wij zowel activiteiten bij de scholen aanbieden als bij Kampong Squash. De combinatiefunctionaris zal samen met de rest van het stedelijk team en de Harten voor Sport de contacten bij de scholen onderhouden en de diverse activiteiten in de praktijk te brengen. De voorlopige lijst met scholen die deelnemen aan het traject zijn:  Gerrit Rietveld,  Via Nova College, Globe College,  Amadeus,  X11, Trajectum, Pouwer, Kranenburg, Stedelijk gymnasium en het  Gregorius (bron Harten voor Sport).

De contactpersoon binnen Kampong is de voorzitter, Lars van der Heide, rettizroov.[antispam].@kampongsquash.nl, 06-55964703.

 

Jeugdfoto2

 

 

jeugdfoto1

Deze pagina is gegenereerd door E-captain. Captain: Het ideale ledenbeheer en relatiebeheer systeem voor stichtingen, sportclubs en -verenigingen. Meer informatie vindt u op de Captain website.